تبلیغات محیطی

جهان امروز و محیطی که در آن زندگی می کنیم مکانی است برای رد و بدل شدن پیام به مخاطب است.
تبلیغات شهری و محیطی(بیلبورد) به لحاظ خاص بودن ، کالا و خدمات شما را بزرگ تبلیغ می کنند. به عبارتی شما به اندازه سهم خود از بازار تلبلیغ خواهید کرد.
مخاطبین بی شمار کالا و خدمات شما (مدیران و افراد پر مشغله ) که فرصت مطالعه روزنامه و دیدن تلویزیون را ندارند در گذر از بزرگراه ها و خیابان ها مخاطب تبلیغ شما قرار می گیرند .
معمولاً ارائه کالا و خدمات شما در مرکزخاص از شهر انجام می شود که مخاطبین کالا و خدمات شما در معابر آن مراکز در حال رفت و آمد هستند . شما به وسیله تبلیغات سازمان دهی شده محیطی می توانید پیام تبلیغی خود را به مخاطبین و خریداران ارائه نمایید.
این مرکز با ارائه ایده های نو و جذاب میتواند راهگشای شما در این نوع تبلیغ (تبلیغات محیطی) در تهران و شهرستان ها باشد.

 تبلیغات روی بیلیوردها در تهران،مشهد و دیگر شهرستان ها و جاده ها + تبلیغات مترو + تبلیغات سامانه های مسافربری

جهت مشاوره در بخش تبلیغات محیطی با ما تماس بگیرید.